Hoe herken ik TOS

13-03-2021

Praat een kind nog niet of heeft een kind moeite met praten of het begrijpen van taal? Het kan dan zijn dat het kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

Kenmerken:

  • Het kind kent weinig woorden
  • Het kind heeft moeite om op een woord te komen
  • Het kind is niet goed te verstaan
  • Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
  • Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen
  • Het kind lijkt niet te luisteren
  • Het kind praat (nog) niet of weinig

TOS komt veel voor:

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn.

Bij mij was het zo dat ze dachten dat ik in mijn slaap epileptische aanvallen zou krijgen waardoor mijn achterstand te verklaren zou zijn. Dit is nader onderzocht en ik heb onder andere een MRI en een ECG gehad maar hier kwam niets uit.

Op tijd hulp bieden:

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. 

Bron: Kentalis