Klas 2

15-03-2023

Dat jaar liep alles vrij vlotjes en ik voelde mij helemaal op mijn gemak. Ik kwam goed mee in de klas, vond de lessen leuk, maakte mijn huiswerk, mijn cijfers waren in orde en dat terwijl ik helemaal geen ondersteuning op school had. Aan het einde van klas 2 moest je een keuze maken of je de richting Kaderberoepsgerichte leerweg of de Theoretische leerweg op wilde. Aan de hand van je laatste rapportcijfers werd dat tijdens het mentorgesprek besproken.

Op mijn rapport van klas 2 stond ik voor kader op elk vak een 7 of een 8, op Duits een 9 en op de vakken Engels en economie een 6. Ik liet het vak Frans sowieso in het 3de leerjaar vallen, dus dat cijfer telde voor de rest niet mee. Op TL niveau stond ik op veel vakken ook een 7 of een 8, op de vakken Nederlands en maatschappijleer een 6 en op de vakken Engels en economie een 5. Hierdoor kreeg ik de keuze of ik niet de richting Theoretische leerweg wilde proberen, aangezien ik best prima cijfers hiervoor had.

Ik kon het voor een halfjaar proberen en als het niks was, dan kon ik zo weer afstromen naar de Kaderberoepsgerichte leerweg. Hierover had ik eerder niet nagedacht, omdat ik ervan uit ging dat ik sowieso op Kader zou blijven. Ik wilde het wel proberen, want zeg nou eerlijk zo een kans krijg je maar één keer. Op TL niveau heb je natuurlijk ook weer andere eisen dan bij Kader en zodoende kon ik het alleen maar proberen. Vanaf september ben ik toen in de 3de klas met de Theoretische leerweg begonnen.