Observatie deel 1

20-05-2021

Op de Tine Marcusschool werd ik vaak geobserveerd. Ik heb o.a. psychodiagnostische onderzoeken, intelligentie onderzoeken, individuele handelingsplannen en een handelsplan voor logopedie gehad.

  • Psychodiagnostische onderzoeken:

Elk jaar heb ik een psychodiagnostisch onderzoek gehad voor de aanvraag van de herindicatie voor het cluster 2 onderwijs.

  • Intelligentie onderzoeken:

Deze onderzoeken heb ik voor de bepaling van de niet-verbale mogelijkheden gehad. Dit om te kunnen beoordelen of de indicatie voor het cluster 2 onderwijs nog wel juist was.

  • Individuele handelingsplannen:

Elk jaar heb ik ook een individueel handelingsplan gehad. Daarin stond de beginsituatie (waar staan we nu), het doel (waar willen we naartoe), welke methode (wat moet je juist wel/niet doen), welke hulp (logopedie, fysiotherapie), de evaluatie (wat is ervan terecht gekomen) en de indicatie ambulante zorg (heb je het nodig. Zo ja, hoe) Ook stond er per onderdeel op vermeld wat ik al beheerste en waar ik nog hulp bij nodig had.