Vormen van TOS deel 2

14-04-2021

*Na wat meer onderzoek te hebben gedaan, is er alleen vastgesteld dat verbale ontwikkelingsdyspraxie onder TOS valt. De rest van de vormen vallen dus niet onder TOS, dat wist ik bij het maken van dit bericht toen nog niet.* 

Er zijn verschillende vormen van een taal- en spraakproblemen. Deze kunnen in aard en ernst van de problematiek sterk uiteen lopen. Vaak heeft een kind een combinatie van vormen: 

  • Autistisch spectrum
  • Mutisme
  • Landau Kleffner Syndroom
  • Meervoudige (complexe) taal-spraakproblemen
  • Schisis
  • Stotteren

Autistisch spectrum:

Stoornissen in het autistisch spectrum kenmerken zich vooral als een fundamentele contactstoornis. De contactstoornis belemmert de ontwikkeling van de communicatie. Autisme is er in velerlei vormen en gradaties. 

Mutisme:

Mutisme betekent dat een kind onder invloed van psychische spanningen niet spreekt, terwijl de algehele taal-en spraakontwikkeling en het taalbegrip goed zijn en de spraakorganen goed functioneren. 

Landau Kleffner Syndroom:

Het syndroom van Landau Kleffner is een bijzondere vorm van verworven epileptische afasie die uitsluitend bij kinderen voorkomt. Na een periode van normale taalontwikkeling bij het kind begint de taal opeens in kwaliteit te verminderen. De terugval van de taal is één van de belangrijkste kenmerken van het syndroom.

 Meervoudige (complexe) taal - spraakproblemen:

Bij meervoudige problematiek is er soms onvoldoende aandacht voor taal en spraak. Communicatie is in het dagelijks leven essentieel. De meeste ondersteunende communicatie is er in vorm van pictogrammen en plaatjes. 

Schisis:

Schisis is de medische term voor `spleet`. De spleet kan beperkt zijn tot de lip, alleen voorkomen in de lip en de kaak, of tegelijk in de lip, de kaak en het gehemelte. Schisis is een erfelijke aandoening. Schisis is in medische zin vaak goed te behandelen. Het kan gevolgen hebben voor de spraakontwikkeling.