Jessica and her verbal Dyspraxia

Nederlands

Als je op het kopje Games en dan op Nederlands drukt dan kom je hier. Tik je op de pijl die naast Nederlands onder het kopje Games staat dan krijg je spelletjes tips en oefeningen voor kinderen van:

  • 0 - 2 jaar
  • 2 - 4 jaar
  • 4 - 6 jaar
  • 6 - 12 jaar
  • 12 +

De spelletjes en de oefeningen zijn gemaakt om de fijne en de grove motoriek te stimuleren

Tips over: hulpmiddelen voor op school, hulpmiddelen voor thuis, leesboeken tips, boeken over dcd/TOS, tips om de fijne motoriek te stimuleren per leeftijdscategorie, tips om de grove motoriek te stimuleren per leeftijdscategorie staan onder het kopje Tips.