Jessica and her verbal dyspraxia

Cluster 2

Deze vraag heb ik al vaker gekregen en dat is natuurlijk ook heel erg begrijpelijk. Moet ik mijn kind wel of niet naar het speciale onderwijs laten gaan of kan hij of zij ook gewoon met een arrangement op het reguliere onderwijs meekomen? Zelf heb ik zowel met het speciaal onderwijs als ook met een arrangement op het reguliere onderwijs ervaring....

Op de Tine Marcusschool hadden we het thema voorleesweek. We kregen de opdracht om het verhaal van de bril af te maken. We kregen een stukje van het verhaal al op papier en moesten zelf verzinnen hoe het af zou lopen. Zelf hou ik erg van verhaaltjes maken en schrijven, ik was daarom helemaal enthousiast en begon gelijk.

Het afgelopen jaar heb ik extra logopedie gehad die gericht was op de verbetering van de verstaanbaarheid. De articulatie was hierdoor verbeterd maar was nog steeds onvoldoende in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Mijn moeder moest op school komen voor een gesprek. Mijn moeder dacht dat ik iets had gedaan waarom ze naar school moest komen, maar in tegen deel. De leraren hadden mij in de commissie van begeleiding (cvb) besproken en stelden vast dat ik te goed was voor het cluster 2 onderwijs.

Gebarentaal

10-06-2021

Gebaren bij kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden krijgen veelal een vorm van Nederlands ondersteund met Gebaren aangeboden (NmG). Hierbij wordt de gesproken taal ondersteund met gebaren. Het geen gezegd wordt, wordt zo "zichtbaar" gemaakt. Het verschil met een gebarentaal is dat de grammatica van de gesproken taal wordt aangehouden. Het...

Op de Tine Marcusschool werd ik vaak geobserveerd. Ik heb o.a. psychodiagnostische onderzoeken, intelligentie onderzoeken, individuele handelingsplannen en een handelsplan voor logopedie gehad.

Groep 4

11-05-2021

In groep 4 zaten we met ongeveer 15 kinderen in de klas. Er waren meerdere groep 4 klassen maar nooit hele grote. We hadden altijd 3 leraren en elke leraar had zijn eigen groepje zodat elk kind ook aan bod kwam en er niemand tekort gedaan werd. Hierdoor was er genoeg aandacht voor ieder kind.

Logopedie

05-05-2021

Op de Tine Marcusschool kreeg ik 2x per week logopedie. De logopedie die ik bij mij in de buurt had stopte toen ik naar de Tine Marcusschool ging. Ik nam mijn logopedie boekje altijd mee als ik logopedie had zodat de logopediste erin kon zetten wat we allemaal gedaan en geoefend hadden. Ook zette mijn moeder er altijd in wat...

Groep 3

29-04-2021

In groep 3 begin je met lezen. Ik heb op de Tine Marcusschool leren lezen met de methode veilig leren lezen. De versie Maan roos vis.