Jessica and her verbal dyspraxia

De weg naar de diagnose

In deze blog berichten lees je, dat het inderdaad een ongelooflijke lange weg is geweest om uiteindelijk maar toch een diagnose op papier te hebben. Wat voor onderzoeken ik allemaal moest doen, voordat ik de diagnose kreeg en waarom het allemaal zo lang duurde. Dat alles en nog veel meer lees je hier!


Logopedie

08-10-2020

Na het advies van de huisarts en het consultatiebureau ben ik toen naar de logopediste gegaan. We hebben toen samen gekeken welke logopediste bij mij in de buurt het beste zou passen met mijn spraakachterstand. Eigenlijk mag je pas vanaf je 4de naar de logopediste maar aangezien ik ver achter liep in de spraak mocht ik met 3,5 jaar er...

Ik heb al een EEG van de hersenen gehad en een MRI scan, maar alles was goed. Nu wil de arts nog een EEG maken als ik slaap. Het kan namelijk zijn dat ik in mijn slaap een epileptische aanvallen krijg waardoor mijn achterstand te verklaren zou zijn.

MRI scan

26-09-2020

Op het vervolg van het vorige onderzoek kreeg ik een MRI-scan in het UMCG. Het resultaat van dit onderzoek is een aantal beelden van je hoofd en hersenen. Ik heb een half uur in de tunnel gelegen en heb liedjes en een verhaal van Jip & Janneke via een hoofdtelefoon gehoord. De laatste 10 minuten heb ik geslapen. De uitslag...

EEG onderzoek

18-09-2020

Toen ik 5 jaar oud was kreeg ik een EEG onderzoek in het UMCG. Een EEG is een registratie van de elektrische activiteiten van de hersenen. De arts krijgt hierdoor meer inzicht in het functioneren van de hersenen en kan de aard en de plaats van eventuele stoornissen bepalen. Ik kreeg toen 23 elektroden op mijn hoofd geplakt. Ik moest...

Huisarts

10-09-2020

Mijn moeder is toen weer naar het consultatiebureau gegaan en heeft het aangegeven. Het consultatiebureau heeft toen contact opgezocht met de wijkverpleegkundige. Die heeft toen weer contact opgezocht met de juf van de peuterspeelzaal. Deze vestigt ook de indruk, dat ik duidelijk achter liep in de spraak. Op basis van de spraak: nog vaak losse...

Zoals elk kind ga je ook naar het consultatiebureau. Mijn moeder zei tegen het consultatiebureau dat ze zich zorgen om me maakte. Mijn zus kon met die leeftijd al veel meer dan dat ik kon. Het consultatiebureau zei telkens weer van dat komt nog wel, je kind is gewoon lui. Dat ze hier vaak niks zeggen is heel normaal,...