Jessica and her verbal dyspraxia

Persoonlijk

Hi en welkom op mijn persoonlijke pagina

Op deze persoonlijke pagina vind en lees je allemaal verhalen hoe ik als ervaringsdeskundige met mijn TOS omga. Ik schrijf over hoe het is om een taal-/spraakstoornis te hebben, welke hindernissen ik al allemaal heb beleefd maar ook welke er nog altijd zijn, hoe ik meedoe in de maatschappij als je een diagnose hebt wat lang niet bekend is. Ik vind het belangrijk om ook hierover te schrijven, aangezien inclusie en acceptatie op vele vlakken nog ver te zoeken is.

Hier boven staan de linkjes naar het onderwerp inclusie en verhalen. Veel lees plezier!