Jessica and her verbal dyspraxia

Groep 6

In deze blog berichten lees je, mijn ervaring in de bovenbouw in groep 6. Met welke vakken ik moeite had door mijn taal/spraakstoornis, hoe de leraren hiermee omgingen en waarom tijdsdruk bij een lees/luistertoets niet helpt als je zelf taalproblemen hebt. Dit alles en nog veel meer lees je hier!

Groep 6

23-09-2021

Ik vond groep 6 een heel prima jaar en had het helemaal naar mijn zin. Had vriendinnen, speelde samen, was behulpzaam, lette op etc etc.

De Drie-Minuten-Toets (DMT) is een Cito-toets en laat zien hoe goed je bent in technisch lezen. Bij technisch lezen moet je letters koppelen aan klanken, zodat je woorden kan herkennen. De toets maakt onderdeel uit van het leerlingvolgsysteem. De leerkracht houdt met de DMT de voortgang in de gaten. Twee keer per jaar neemt de leerkracht de DMT af....

Ook ik heb de Drie-Minuten-Toets moeten doen en wat vond ik het vreselijk. De toets werd individueel afgenomen in een aparte ruimte waar de lerares al op mij zat te wachten. Ik kreeg drie leeskaarten met rijen woordjes die ik voor moest gaan lezen. Voor elke kaart kreeg ik een minuut de tijd en in die minuut moest ik zoveel...