Extra ondersteuning...

06-07-2023

Extra ondersteuning

Welke ondersteuning kun je krijgen in het VMBO en het MBO?

Voor studenten met een diagnose is het vaak niet vanzelfsprekend dat ze kunnen studeren zonder ondersteuning. Voor deze studenten bestaan er verschillende brochures van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het Simea bestand. In deze brochures staan de voorzieningen en aanpassingen die je aan kunt vragen, voor zowel toetsen als voor het examen. 

Hallo ik ben Jessica!

Als ervaringsdeskundige VOD/TOS weet ik, als geen ander hoe lastig het is om in de maatschappij überhaupt mee te kunnen doen. Dan heb ik het nog niet eens over de bevooroordelingen of de discriminatie, want die zijn er ook. Ik bespreek verschillende onderwerpen die in deze maatschappij belangrijk zijn, want ik vind dat wij ook een kans verdienen op de arbeidsmarkt.  

Gerelateerde blogberichten

Hier heb je misschien ook interesse in:

Wat is het?

Special Needs Special van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) & het Simea publiceren jaarlijks een brochure over de mogelijkheden, voor studenten met een ondersteuningsbehoefte, met de voorzieningen en aanpassingen bij toetsen en examens.

Voor studenten met een taalontwikkelingsstoornis zijn er zowel aanpassingen mogelijk in het VMBO evenals in het MBO.

In het verleden heb ik nooit ondersteuning gehad

Sinds ongeveer 3 jaar weet ik pas via via, dat ik recht op ondersteuning in het reguliere onderwijs heb. In het verleden heb ik in het VMBO en het MBO nooit ondersteuning gehad, omdat geen enkele leraar of de coördinatorleerlingenondersteuning hier iets over gezegd heeft en dat terwijl ze wel van mijn taal- en spraakstoornis af wisten.

Voorwaarden

  • Als je op een cluster 2 school zit of hebt gezeten.
  • Als je nu of in het verleden vanuit het cluster 2 onderwijs hulp hebt gehad in de vorm van een ambulante begeleiding.
  • Als je een deskundigheidsverklaring hebt, waarop duidelijk je diagnose vermeld staat.

Welke ondersteuning krijg ik?

Sinds ik weet dat ik recht heb op ondersteuning heb ik vanuit school een faciliteitenpas. In de faciliteitenpas staat vaak de standaard facilitering. In mijn geval:

  • Extra tijd bij alle toetsen, opdrachten en examens
  • Toestaan gebruik verklanking/spraaksynthese bij toetsen, opdrachten en examens

 Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je aan de hand van het simea bestand ook nog extra aanpassingen aanvragen. De extra ondersteuning die bij mij is goedgekeurd betreft onder andere:

  • Geen beoordeling op spelfouten/zinsbouw
  • Aangepaste beoordeling omschrijving van begrippen i.v.m. woordvindingsproblemen
  • Extra tijd voor verwoording
  • Niet beoordelen op tempo
  • Visuele/tekstuele ondersteuning

Het mooiste hieraan vind ik, dat deze facilitering blijvend is en geldig blijft zolang je studeert.

TIP: 

Zodra je weet welke facilitering goedgekeurd is, maak dan een hulpkaart. In de hulpkaart staat welke ondersteuning er bij jou is goedgekeurd. Deze kaart kun je dan naar school meenemen en aan de leraren laten zien dat je hier recht op hebt.

*PS: ik vertel hier vanuit mijn eigen perspectief. Het kan natuurlijk zijn dat, ondanks je diagnose, je andere of helemaal geen facilitering krijgt.*

Wist je dat als je de diagnose taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, je ook recht hebt op studietoeslag?

Volg je mij al op sociale media?

Daar vertel ik regelmatig wat ik in het dagelijks leven zo meemaak.