Geswitcht van sector

15-06-2023

Met de sector die ik eerst had gekozen, Zorg en Welzijn, had ik geen goede ervaringen. Op school hadden ze ook door dat ik daar niet op mijn plek zat, aangezien ik niet meer naar de praktijklessen ging. Na overleg met school mocht ik overstappen naar de sector Dienstverlening & Commercie. Deze sector werd over het algemeen bij mij op school gehouden, behalve het onderdeel restaurant. Dit was in de praktijk en werd op een andere locatie gegeven. Voor de rest kreeg ik les op school in het organiseren van activiteiten, het beheersen van Word & Excel etc.

Vanaf september 2015 ben ik toen overgegaan naar de sector Dienstverlening & Commercie. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg en van de kaderberoepsgerichte leerweg kwamen elke donderdag bij elkaar in de klas. Wij leerden hoe je een draaiboek moest maken, welke activiteiten er waren en het inplannen daarvan. Hostels opzoeken, prijzen vergelijken etc. Als alles rond was, zouden wij met de twee klassen een dagje naar Engeland gaan.

Zelf vond ik deze lessen altijd erg saai, omdat ik hiervan niet veel leerde. Ik was altijd één van de eersten die iets af had. Uiteindelijk ben ik hier ook niet meer naartoe gegaan, omdat ik gewoonweg niet uitgedaagd werd. Ook wist ik al dat ik toch niet mee naar Engeland ging. Met je eigen klas naar Engeland gaan, terwijl jij als enigste niet bij de groep hoorde, nee dankje. Door mijn taalontwikkelingsstoornis vind ik sowieso de taal Engels al erg lastig en dan de voorstelling dat je dan in je eentje door Engeland loopt, was geen fijne gedachte.

Ik ging toen als enige van de twee klassen niet mee en moest die dag bij de theoretische leerweg aansluiten. Dat vond ik verder geen probleem, aangezien mijn zus in die klas zat. De leraar (mijn mentor) interesseerde het zelfs niet of ik wel of niet meeging. In zijn ogen was ik lastig, aangezien ik er toch amper was. Als ik hierover iets zei, dan was het altijd dat zijn leerlingen niks deden en ik mij niet zo moest aanstellen. Dat was ook dezelfde leraar die mij samen met de klas tijdens de presentatie uit ging lachen.