Groep 5

01-09-2021

Ik vond groep 5 helemaal geweldig! De groep was gesplitst in 2 groepen. Groep 5a was samen met groep 4 en groep 5b was samen met groep 6. Zelf zat ik in groep 5A. We zaten met ongeveer 10 kinderen in de klas en we hadden 1 hele lieve juf. Ze hielp mij vaak als ik iets niet begreep of moeilijk vond. Ze legde het mij zo vaak uit, totdat ik het begreep. Ik voelde mij door haar helemaal op mijn gemak in de groep en ik had het daar helemaal naar mijn zin.

De juf hielp mij zo goed, dat het bij het resultaat van de toetsen en de CITO-score terug te zien was. De eerste letter van de CITO-score was het resultaat van het eerste halfjaar van het rapport wat je mee kreeg en de tweede letter was het resultaat van het tweede halfjaar. Op begrijpend lezen haalde ik een: C, op technisch lezen AVI-niveau een: 9, op spelling ben ik van een D naar een B gegaan en van rekenen van een D naar een C.

Wat is AVI-niveau?

AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Sinds 1972 wordt op scholen de leesvaardigheid van kinderen al op deze manier getoetst/bepaald. Oorspronkelijk bestonden er 9 niveaus: AVI 1 t/m AVI 9. Beheerste een kind AVI 9, dan beheerste het kind de leesvaardigheid volledig. Een gemiddeld kind zou dit niveau halverwege groep 6 moeten halen.

In 2008 is het AVI-systeem volledig omgegooid. Sindsdien spreken we niet meer van AVI 1 t/m 9, maar van AVI start t/m AVI plus. Deze nieuwe telling is gebaseerd op wat een kind per schooljaar zou moeten kunnen. Zo zou een kind in januari van groep 3 AVI Midden 3 (M3) moeten beheersen. En aan het einde van groep 3, in juni, zou het kind AVI E3 moeten beheersen. Deze niveaus lopen door tot en met eind groep 7, dus AVI E7. Zit het kind in groep 8, dan wordt verwacht dat hij AVI plus beheerst.

CITO score:

De CITO-score is de score die een leerling behaalt op een toets van het CITO.

Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot en met E of naar Romeinse cijfers I t/m V. Het hoogste niveau is A, en het laagste niveau is E. Bij de normering met Romeinse cijfers is het hoogste niveau I en het laagste niveau V.

Normering letterscore:

A = goed
B = ruim voldoende
C = voldoende
D = matig
E = onvoldoende