Huisarts

10-09-2020

Mijn moeder is toen weer naar het consultatiebureau gegaan en heeft het aangegeven. Het consultatiebureau heeft toen contact opgezocht met de wijkverpleegkundige. Die heeft toen weer contact opgezocht met de juf van de peuterspeelzaal. Deze vestigt ook de indruk, dat ik duidelijk achter liep in de spraak. Op basis van de spraak: nog vaak losse woorden, vaak afgekort wordend, leek het consultatiebureau het verstandigste om met logopedie op te gaan starten. Mijn moeder ging toen naar de huisarts om te gaan overleggen of het verstandig is om met logopedie op te gaan starten. 

De huisarts vond dat een goed idee en mijn moeder was het er ook helemaal mee eens. Eigenlijk mag je pas vanaf je 4de naar de logopediste maar aangezien ik ver achter liep in de spraak mocht ik met 3,5 jaar er al naar toe. We hebben toen samen gekeken welke logopediste bij mij in de buurt het beste zou passen met mijn spraakachterstand. We wisten toen nog steeds niet wat ik had. Vanaf toen is er logopedie opgestart. Mijn moeder dacht dat er meer achter zat waarom ik zo praatte. Ze heeft dat toen tegen de huisarts verteld en die heeft toen ons doorverwezen naar het ziekenhuis om dat te gaan onderzoeken.