Jessica and her verbal Dyspraxia

Nederlands

Als je op het kopje Tips en dan op Nederlands drukt dan kom je hier. Tik je op de pijl die naast Nederlands onder het kopje Tips staat dan krijg je meer informatie over:

  • Hulpmiddelen voor op school
  • Hulpmiddelen voor thuis
  • Leesboeken tips
  • Boeken over dcd/TOS
  • Tips om de fijne motoriek te stimuleren per leeftijdscategorie
  • Tips om de grove motoriek te stimuleren per leeftijdscategorie

Spelletjes tips en oefeningen die je met je kind kunt gaan doen om de fijne en de grove motoriek te gaan stimuleren staan onder het kopje games per leeftijdscategorie gesorteerd.