Jessica and her verbal Dyspraxia

Aanpassingen

Hieronder staat per onderwijstype welke voorzieningen en aanpassingen er zijn voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en voor leerlingen met dyspraxie (DCD).