Jessica and her verbal dyspraxia

Vragenlijst signaleren van taal en/of spraakproblemen

De vragenlijst kun je gebruiken voor kinderen van 4 t/m 6 jaar, in de onderbouw van het basisonderwijs die binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) uitvallen op de volgende items:

Taal/communicatie, gedrag en sociale vaardigheden.
Je kunt de vragenlijst ook gebruiken als je twijfels hebt over de vaardigheden van het kind.

Leeftijd 4 t/m 6 jaar