Jessica and her verbal Dyspraxia

Boeken over dcd/tos

Hieronder vind je boeken die gaan over dcd of TOS. Als je op de afbeelding klikt, daar heb ik een link in gedaan. Dan kom je gelijk naar de website waar ze het product verkopen. Daar staat nog meer informatie en kun je het eventueel gelijk gaan bestellen. 

Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar

De dcd survivalgids 

Omschrijving:

Heb jij het ook moeilijk om op de juiste wijze bewegingen uit te voeren die in een bepaalde volgorde moeten gebeuren? Heb jij moeite om sommige handelingen vlot uit te voeren? Gaat springen, snel lopen, iets vastnemen, fietsen, zwemmen moeilijker dan bij andere kinderen? Is het zwaar voor jou om bepaalde handelingen aan te leren? Heb jij DCD en wil je graag weten hoe je hiermee om kan gaan? Dan is dit boekje zeker iets voor jou. 

Aanbevolen leeftijd: 3 - 12 jaar

Prijs: €11,95

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

De onzichtbare plaaggeest 

Omschrijving:

Een bijzonder boeiend en inleefbaar verhaal in een ongedwongen vertelstijl over een hoofdpersoon met DCD.  Midas is acht jaar. Hij is erg onhandig. Zich aankleden gaat moeizaam. Bij schoonschrift wiebelen zijn letters alle kanten op. Als hij iets wil pakken, gooit hij steevast iets anders op de grond. Net alsof er een onzichtbare plaaggeest naast hem zit die hem af en toe een duw geeft. Klaas lacht soms met Midas. Omwille van zijn naam en omwille van zijn onhandigheid. Maar sinds zaterdag heeft Midas een geheim. Het gaat over Klaas. Als hij het vertelt, wordt Klaas zeker uitgelachen. Tijdens de schoolreis krijgt Midas een gedroomde kans... 

Aanbevolen leeftijd: 4 - 8 jaar

Prijs: €14,50

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

Het Taalmonster van Kaat 

Omschrijving:

Kaat heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat betekent dat je taal moeilijk vindt. Kaat weet nog niet dat zij een stoornis heeft. Daarom denkt ze dat ze een Taalmonster in haar hoofd heeft.
Dat monster maakt een rotzooi van alle taal in haar hoofd. In dit boek lees je hoe het leven voor Kaat is, met dat monster in haar hoofd. Ook lees je hoe Kaat uiteindelijk door veel mensen geholpen wordt om samen met het monster minder in de war te raken van taal. Dit prentenboek is in de eerste plaats geschreven voor kinderen met TOS vanaf zes jaar. 

Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: €14,95

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

In de gloriefant! 

Omschrijving:

Gloria heeft vakantie en wil zich niet vervelen!
Ze steekt overal enthousiast een pootje toe, maar als ze het winkelraam van mama doet barsten en de bloemen van oom Florus vertrappelt, is ze ten einde raad.
Kan ze echt niemand helpen?
In de gloriefant! is een ontwapenend voorleesboek in de reeks 'Superdieren' over persoonlijke ontwikkeling. Het maakt dyspraxie voor kinderen bespreekbaar.

Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: €17,99

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

Pluis heeft TOS 

Omschrijving:

Konijntje Pluis vindt het moeilijk om te praten en snapt niet altijd wat anderen zeggen. Haar zus Noita helpt haar vaak, maar vindt dat soms lastig: Waarom is Pluis anders? En waarom is zij de enige die Pluis helpt? Als Noita dan ook nog ruzie krijgt met haar broers, loopt ze weg, het grote bos in. Zal ze daar ontdekken wat er met haar zusje aan de hand is? Het boek is bedoeld voor kinderen met TOS. Ze kunnen het zelf lezen of met een begeleider. Bij de tekst staan woordbetekenissen, illustraties, vragen en spelletjes. Ook handig voor broers en zussen van kinderen met TOS. 

Aanbevolen leeftijd: 6 - 10 jaar

Prijs: €16,95

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

TOS en IK

Omschrijving:

De afkorting TOS staat voor Taal Ontwikkelings Stoornis. Het doel van TOS en IK is om TOS bespreekbaar te maken voor het kind zelf en in tweede instantie voor de omgeving van het kind met TOS, zodat er begrip ontstaat. Maar bovenal is het de bedoeling dat het kind met TOS in dit boekje herkenning en erkenning zal vinden. Vanzelfsprekend is dit boekje ook te gebruiken voor en door kinderen die niet met TOS gediagnostiseerd zijn maar wel hinder ondervinden in de communicatie als gevolg van spraak-taalproblemen, zoals kinderen met ernstige dyslexie, autisme, slechthorendheid en niet aangeboren hersenletsel.

Aanbevolen leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: alleen nog te verkrijgen in de bibliotheek

Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar

Het grote TOS mysterie

Omschrijving:

Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap.

Jeroen geeft een harde trap tegen de voetbal. Die vliegt het kantoor van Professor Roos binnen. Als Jeroen, Amir en Noami de bal willen ophalen, komen ze erachter dat Professor Roos wel een heel bijzonder kantoor heeft ... Samen met Professor Roos, aliens en een robotaap leren Jeroen, Amir en Noami vervolgens alles over de taalontwikkelingsstoornis (TOS) van Jeroen en de manier waarop kinderen taal leren. Het grote TOS mysterie is geschreven voor kinderen met en zonder TOS vanaf ongeveer 10 jaar. Het doel is om meer bekendheid te creëren voor TOS en kinderen te enthousiasmeren voor taalwetenschap. Het stripverhaal is geschreven en getekend door Wouter Goudswaard en gebaseerd op het promotieonderzoek van Imme Lammertink. Zij onderzocht waarom het leren van taal niet voor ieder kind vanzelfsprekend is. 

Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

Prijs: €12,50

Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar

Spraaktaal

Omschrijving:

Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Spraaktaal is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

Aanbevolen leeftijd: 12+

Prijs: €33,55

Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar

Hoofd vol TOS 

Omschrijving:

60.000 jongeren in Nederland hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Er zijn boeken over jongeren met TOS. Er zijn sinds kort ook een paar boeken voor jongeren met TOS. Dit is het eerste boek in de hele wereld gemaakt door jongeren met TOS. Veerle Stevens, Jérôme Vergne en Beau Verhaar vertellen over hun dagelijks leven met TOS en hoe ze daarmee omgaan. Wat moet je doen als je trein niet rijdt en je niet begrijpt wat er wordt omgeroepen? Wat kun je zeggen als je een gesprek niet kunt volgen? De informatie, afbeeldingen, handige tips, leuke weetjes en quizjes maken het boek heel herkenbaar én bruikbaar. Een echte overlevingsgids dus! 

Aanbevolen leeftijd: 12+

Prijs: €17,50

Geschikt voor volwassen

Ik ben niet perfect, nou en! 

Omschrijving:

Ernstige taalproblemen hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Taal heb je nodig om te kunnen leren op school. Taal gebruik je ook voor het denken en het reguleren van je gedrag. Taal heb je nodig om elkaar in het gezin te begrijpen. Taal heb je nodig om te communiceren. Een zestal ouders vertelt in dit boek wat het voor hen betekent een kind met een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ze dragen geen oplossingen aan, maar laten zien dat een evenwichtige aanpak van de problemen samen met professionals uit de zorg en onderwijs de moeite loont. Een boek voor ouders en familie van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: alleen nog tweedehands te verkrijgen

Geschikt voor volwassen

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar)

Omschrijving:

HOE KUN JE EEN TOS VROEGTIJDIG SIGNALEREN?
WAT IS HET BELANG VAN DE SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN ZORG?
WELKE HANDELINGSADVIEZEN ZIJN ER VOOR HET JONGE KIND?

In die eerste jaren van hun leven, maken kinderen de grootste ontwikkeling door op het gebied van de taal. Het is de meest gevoelige periode om taal aan te leren. Wanneer kinderen met problemen in de taalontwikkeling in deze periode niet gesignaleerd worden en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, dan is de prognose voor de toekomst met betrekking tot relaties, werk en school minder goed. Ernstige problemen in de taalontwikkeling hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de psychosociale en cognitieve ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij.

In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, praktische voorbeelden en tips. 

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €29,99

Geschikt voor volwassen

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas

Omschrijving:

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt en dat gemiddeld in elke klas van dertig kinderen twee kinderen een TOS hebben. Het komt hiermee vaker voor dan ADHD en veel vaker dan autisme. In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. In het boek staan volop praktische tips die direct in de klas kunnen worden toegepast. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor iedere leraar in het basis en voortgezet onderwijs. 

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €27,99

Geschikt voor volwassen

Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo 

Omschrijving: 

Jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben grote problemen met het uiten en begrijpen van taal. Dit heeft invloed op het schoolse presteren, op de stage en in de praktijk. Zij ondervinden niet alleen problemen met betrekking tot het leren maar ook op het gebied van sociale contacten. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt helder gemaakt wat een TOS is. De vele tips laten zien wat je kunt doen om een leerling met TOS adequaat te ondersteunen.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €27,99

Geschikt voor volwassen

Autisme of taalontwikkelingsstoornis? 

Omschrijving:

Er zit een kind... Het luistert niet, is niet geconcentreerd. Hoe komt het dat het niet oplet? Autisme of taalontwikkelingsstoornis? Dit boek vertelt 63 verhalen van herkenning. Over thuis en vrije tijd, en over school en werk. Over kinderen van 3 tot 23 jaar. Alle verhalen worden ondersteund door een illustratie en gaan vergezeld van een duidelijke uitleg met praktische tips. Wie meer wil weten over het hoe en waarom, komt met dit boek aan zijn trekken. Dit boek is bestemd voor iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met autisme en/of een taalontwikkelingsstoornis.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €27,65

Geschikt voor volwassen

Hulpwaaier TOS 

Omschrijving:

De Hulpwaaier TOS is een naslagwerk voor professionals in zorg en onderwijs en voor gebruik thuis. In overzichtelijke secties wordt informatie gegeven over de kenmerken en signalen van TOS, de gevolgen ervan voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en over diagnostiek, behandeling en prognose. Ook worden tips en strategieën aangereikt voor het stimuleren van de taalontwikkeling en het vergemakkelijken van de communicatie, het leren en het sociaal functioneren.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €15,95

Geschikt voor volwassen

Elk Woord Telt - Omgaan met een Taalontwikkelingsstoornis / TOS 

Omschrijving:

Naar schatting vijf procent van de mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die het hele leven een rol speelt. Hoe herken je TOS en hoe is het om TOS te hebben? Welke rol speelt TOS als het gaat om leren, spelen, sporten, hobby's, stage, rijles, werk, vriendschap, relaties en ouderschap? Welke wegen kun je bewandelen als je hulp zoekt, voor jezelf of voor je kind, leerling of cliënt met TOS?
In 'Elk Woord Telt' vind je informatie, tips en ervaringsverhalen over taal en TOS. Ze zijn beschreven per levensfase, van baby tot volwassene. Herkenning en erkenning, daar streeft de auteur naar. Daarnaast is het boek bestemd voor eenieder die meer wil weten over TOS, zoals ouders, familieleden, studenten en professionals.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €29,90

Geschikt voor volwassen

Vechten voor mijn kind met een TOS 

Omschrijving:

'Vechten voor mijn kind met een TOS'. Vechten voor erkenning, vechten voor de juiste diagnoses, begeleiding, behandeling en onderwijs en vechten om het gezin overeind te houden.
'Vechten voor mijn kind met een TOS', dat is precies waar dit boek over gaat: vechten voor erkenning van de problematiek van Matthijs, vechten voor de juiste diagnoses, begeleiding, behandeling en onderwijs en vechten om het gezin overeind te houden. Dit ingrijpende verhaal laat de ontwikkeling zien van Matthijs vanaf zijn geboorte tot eind groep 8 met alle mooie en minder mooie momenten. Het is een boek over de impact van een Taal Ontwikkelings Stoornis op het leven en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en over de verstrekkende gevolgen als dit niet erkend wordt. 

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €22,95

 Geschikt voor volwassen

Mijn kind heeft DCD

Omschrijving:

Kon jouw kind als baby pas laat kruipen of stappen? Struikelt hij of zij heel vaak, of heeft je kind moeite met fietsen, zwemmen en schrijven? Dwalen zijn of haar gedachten telkens af in de klas en heeft je kind moeite om een taak planmatig en georganiseerd aan te pakken? Misschien is DCD de oorzaak. Deze basisgids geeft een duidelijk overzicht van wat DCD precies inhoudt, hoe je DCD tijdig kunt herkennen en hoe je je kind thuis en op school kunt ondersteunen. De vele praktijkvoorbeelden en praktische tips zorgen ervoor dat je onmiddellijk aan de slag kunt.

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €22,99

Geschikt voor volwassen

Zo praat ik 

Omschrijving:

In 'Zo praat ik' vertellen ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hun verhaal. Professionals geven uitleg over de manier waarop ze deze kinderen de best mogelijke zorg en begeleiding bieden. En experts uit het vakgebied delen hun visie op een aantal belangrijke vraagstukken. Zo krijgt de lezer een bijzonder kijkje in het leven van een aantal kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. 

Aanbevolen leeftijd: volwassen

Prijs: €14,95