Jessica and her verbal dyspraxia

Groep 5

In deze blog berichten lees je, wanneer ik weer terug naar het regulier onderwijs mocht, omdat ik tegoed werd voor het cluster 2 onderwijs. Wat de precieze reden hiervoor was, of ik begeleiding meekreeg vanuit het cluster 2 onderwijs en wat ik er zelf van vond dat ik terug mocht. Dat alles en nog veel meer lees je hier!

Groep 5

01-09-2021

Ik vond groep 5 helemaal geweldig! De groep was gesplitst in 2 groepen. Groep 5a was samen met groep 4 en groep 5b was samen met groep 6. Zelf zat ik in groep 5A. We zaten met ongeveer 10 kinderen in de klas en we hadden 1 hele lieve juf. Ze hielp mij vaak als ik iets niet begreep of...

Tijdens de ambulante begeleiding heb ik hulp van een vrouw gehad. Zij kwam 2x per week op school en we werkten met oefeningen aan de zinsopbouw en verhaalopbouw. We werkten met de oefeningen die in het logopedie schriftje stonden, de oefeningen die zij had en met de oefeningen van de "Praatboeken".

Ik ben toen vanaf september 2008 weer terug naar het reguliere onderwijs gegaan. Aangezien logopedie binnen het cluster 2 stopte, en ik wel logopedie moest blijven volgen vanwege mijn articulatie, moesten we op zoek naar een andere logopediste. Het moest wel een logopediste zijn die gespecialiseerd was in verbale dyspraxie. We kwamen toen toevallig...