Jessica and her verbal dyspraxia

Groep 4

In deze blogberichten lees je, waarom ik vaak werd geobserveerd op het cluster 2 onderwijs. Of gebarentaal/Nederlands ondersteunend met gebaren een goed alternatief is voor kinderen met een communicatie probleem en vertel ik waarom ik na 3 jaar terug naar het regulier onderwijs moest. Dit alles en nog veel meer lees je hier!

Het afgelopen jaar heb ik extra logopedie gehad die gericht was op de verbetering van de verstaanbaarheid. De articulatie was hierdoor verbeterd maar was nog steeds onvoldoende in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Mijn moeder moest op school komen voor een gesprek. Mijn moeder dacht dat ik iets had gedaan waarom ze naar school moest komen, maar in tegen deel. De leraren hadden mij in de commissie van begeleiding (cvb) besproken en stelden vast dat ik te goed was voor het cluster 2 onderwijs.

Gebarentaal

10-06-2021

Gebaren bij kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden krijgen veelal een vorm van Nederlands ondersteund met Gebaren aangeboden (NmG). Hierbij wordt de gesproken taal ondersteund met gebaren. Het geen gezegd wordt, wordt zo "zichtbaar" gemaakt. Het verschil met een gebarentaal is dat de grammatica van de gesproken taal wordt aangehouden. Het...

Op de Tine Marcusschool werd ik vaak geobserveerd. Ik heb o.a. psychodiagnostische onderzoeken, intelligentie onderzoeken, individuele handelingsplannen en een handelsplan voor logopedie gehad.

Groep 4

11-05-2021

In groep 4 zaten we met ongeveer 15 kinderen in de klas. Er waren meerdere groep 4 klassen maar nooit hele grote. We hadden altijd 3 leraren en elke leraar had zijn eigen groepje zodat elk kind ook aan bod kwam en er niemand tekort gedaan werd. Hierdoor was er genoeg aandacht voor ieder kind.