Jessica and her verbal dyspraxia

Groep 7

In deze blog berichten lees je, of ik nog steeds ondersteuning op het reguliere onderwijs kreeg vanuit het cluster 2 onderwijs, hoe ik het vond om de entreetoets te maken en welke uitslag ik met mijn taal/spraakstoornis had. Dat alles en nog veel meer lees je hier!

Aan de rechterkant van het leerling profiel staan de Romeinse cijfers die aangeven wat het niveau van het kind is.

De Entreetoets is een van de Cito-toetsen in groep 7 die wordt uitgegeven door het Cito. In deze toets worden de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten. De Entreetoets score geeft een voorspelling van het best passende brugklastype. Op veel scholen is de uitslag dan ook een onderdeel van het schooladvies.

Hoofdrekenen

17-11-2021

In groep 7 hebben we ook altijd hoofdrekenen gehad. Over het algemeen vindt iemand met motorische dyspraxie (DCD) rekenen erg moeilijk. Dat was bij mij ook zo. In het begin vond ik het erg lastig om alles te onthouden, want hoe reken je dat nou precies allemaal uit? Niet alleen op school heb ik geoefend maar ook thuis, omdat je...

Het jaarhandelingsplan is een plan voor leerlingen met een SO/LGF-indicatie.

Groep 7

27-10-2021

Ik kan mij groep 7 nog goed herinneren. Ook deze groep was gesplitst in 2 groepen. Groep 7a was samen met groep 6 en groep 7b was samen met groep 8. Zelf zat ik in groep 7A. We zaten met ongeveer 8 kinderen in de klas en we hadden een hele aardige leraar. Hij hielp mij altijd als ik iets...