Cito toets

23-03-2022

De Cito-toets was een eindtoets voor leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs uit groep 8. De toets werd van 1970 tot 2014 door het Cito verzorgd. De basisscholen moeten vanaf 2015 een eindtoets afnemen en is de 'oude' Cito-eindtoets vervangen door de Centrale Eindtoets. De scoreverdeling van de Centrale Eindtoets gaat van 501 tot 550 punten en dat komt nog steeds overeen met de oude Cito-eindtoets. 

De toets is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool, de keuze van het kind, de goedkeuring van de ouders en van het voortgezet onderwijs zijn hier ook van belang. De Cito-toets is geen examen waarvoor het kind kan slagen of zakken. Gedurende de gehele basisschool wordt het kind ook gevolgd. Naast de toets resultaten spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de gedrags- of leerstoornissen een rol bij het bepalen van het meest passende type voortgezet onderwijs. 

De Centrale Eindtoets bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen, wiskunde en studievaardigheden. De toets kan gespreid over drie ochtenden worden afgenomen. 

Als de centrale eindtoets is nagekeken, dan krijgt het kind een leerling rapport met de scores. De volgende onderdelen bevat het leerling rapport: 

 • De standaardscore en het niveau van de middelbare school die het beste bij het kind past
 • De score per toets onderdeel
 • De referentieniveaus

De score die het kind op de Centrale Eindtoets haalt, noem je ook wel de standaardscore. Het aantal juiste antwoorden wordt omgerekend naar het aantal punten tussen de 501 en 550. 

Bij een standaardscore horen bepaalde middelbare schoolniveaus: 

 • 501 - 520 = Basisberoepsgerichte leerweg
 • 519 - 525 = Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 523 - 528 = Kaderberoepsgerichte leerweg
 • 529 - 533 = Gemengde / theoretische leerweg (voormalige mavo)
 • 533 - 536 = Gemengde / theoretische leerweg en havo
 • 537 - 540 = Havo
 • 540 - 544 = Havo / Vwo
 • 545 - 550 = Vwo 

De leerkracht kan zo advies geven over welk schoolniveau het beste bij het kind zou kunnen passen. 

Volgende week gaat het verder met hoe ik de Cito-eindtoets vond en ook lees je dan wat mijn leerling rapport was.