Nederlands

17-01-2024

De schoolvakken die ik voor de opleiding kinderopvang kreeg waren: Nederlands, Engels, Rekenen, Pedagogiek, Methodiek, Zorg, Drama en Muziek. Naast het vak pedagogiek vond ik de vakken Drama, Nederlands en Engels door mijn taal-/spraakstoornis ook erg lastig.


Ik kan mij bij het vak Nederlands nog herinneren, dat wij vaak opdrachten moesten maken van begrijpend lezen en daar ben ik nog nooit een kei in geweest. Ik vind het altijd erg lastig om geconcentreerd de tekst te lezen, de vraag te lezen en te begrijpen, de antwoordmogelijkheden te bekijken en daarna ook nog eens de vraag weer in de tekst terug op te zoeken. Dat is en blijft altijd een onderdeel waar ik moeite mee zal blijven houden.


Ook deden wij vaak dictees om de woordenschat te vergroten. Dat was voor mij altijd een ramp. Bij mij is het namelijk zo, dat zodra ik een woord hoor, dat ik deze ook letterlijk zo opschrijf. Hier maakt het bij mij niet uit of het dan in het Nederlands, Duits of in het Engels is. De lerares las na elkaar allemaal moeilijke woorden op en wij moesten ze dan één voor één opschrijven. Als je klaar was met opschrijven liet je dit merken en ging ze door naar de volgende. Ik was vaak de laatste die klaar was en hield telkens mijn hand omhoog omdat het te snel ging. In mijn hoofd hak ik de woorden die ik moeilijk vind in stukjes, zodat ik weet hoe ik ze dan op de correcte manier op moet schrijven. Hierdoor moest de lerares vaker het woord voor mij alleen herhalen.


Op den duur denk ik dat ik haar op de zenuwen ging, aangezien de lerares mij alleen naar voren riep. Ik moest maar aan haar bureau zitten, zodat ik volgens haar dan de woorden wel goed zou horen. Toen ze begon een woord voor te lezen, ging ze helemaal extreem articuleren naar mij, zodat ik het woord dan wel zou verstaan. Dit hielp natuurlijk niet, aangezien ik hier ook steeds het woord in mijn hoofd ging hakken. Ik kreeg op den duur zo een naar gevoel, dat ik wel door de grond kon zakken. Al helemaal is het voor iemand met een taalstoornis om een dictee te maken erg lastig, maar onmogelijk als je ook nog eens in zo een situatie terecht komt.