Do's en don'ts

08-01-2021

Do's:

Stimuleren en begeleiden

 • Structuur de leerstof
 • Vat de hoofdzaken samen
 • Gebruik heldere taal
 • Geef duidelijke opdrachten

Compenseren

 • Sta alle hulpmiddelen toe
 • Geef meer tijd min. 30 minuten bij taken en toetsen
 • Bied schema's
 • Geheugensteuntjes
 • Bied instructie stap voor stap aan

Dispenseren/vrijstelling

 • Geef vrijstelling van bepaalde eisen
 • Geen spellingsfouten meerekenen
 • Meer tijd voor toetsen
 • Meer tijd voor huiswerk

Don'ts:

Begeleiding en aanpak

 • Spellingsfouten aanrekenen
 • Lange schrijfopdrachten geven
 • Veel tekst laten overschrijven van het bord
 • Meerdere opdrachten tegelijk geven

Taalgebruik

 • Lange en complexe instructies geven