Eind groep 4 deel 1

17-06-2021

Mijn moeder moest op school komen voor een gesprek. Mijn moeder dacht dat ik iets had gedaan waarom ze naar school moest komen, maar in tegen deel. De leraren hadden mij in de commissie van begeleiding (cvb) besproken en stelden vast dat ik te goed was voor het cluster 2 onderwijs.

De te maken opdrachten had ik altijd binnen de gestelde tijd af. Ook de opdrachten die de rest van mijn klasgenootjes op de woensdag gedaan hebben, vanwege mijn bezoek aan het regulier basisonderwijs, had ik op de donderdag binnen 1 uur af. Ik kon de leerstof van groep 4 makkelijk aan waardoor ik door getoetst werd en ik de rekensommen uit groep 5 moest gaan maken. In een kringgesprek was ik heel goed in staat om vragen te stellen aan mijn klasgenoten. Soms was ik nog onverstaanbaar voor de leerlingen en de leerkrachten, maar ik was wel bereid om datgene wat ik gezegd had te herhalen of uit te leggen. Ik spelde goed en schreef de woorden vaak foutloos op. Bij mijn dictees had ik meestal o fouten.

Wel had ik nog moeite met taal, waaronder:

  • Onvoldoende inzicht in grammaticale regels en het toepassen daarvan
  • De zinsopbouw, deze was wel goed gegroeid maar nog onvoldoende in vergelijking met leeftijdsgenoten
  • De woordenschat, deze was ook gegroeid en voldoende om mij goed te kunnen redden
  • Abstracte en moeilijke woorden, deze waren soms wel moeilijke te begrijpen

Daarnaast waren er de volgende aandachtspunten:

  • Spraakproductie - beneden gemiddeld
  • Spraakperceptie - gemiddeld
  • Grammaticale kennisontwikkeling - beneden gemiddeld
  • Pragmatiek - laag gemiddeld