Eindmusical

06-07-2022

In groep 8 hadden we uiteraard ook de eindmusical. We kregen wat informatie over de musical en het script boekje. Je kon toen alvast gaan kijken in welke rol of rollen je interesse had, om die eventueel te gaan spelen. Je kon er zelf voor kiezen of je een hoofd- of bijrol wou spelen, of dat je liever helemaal niks wilde zeggen. Ik zag een hele leuke rol, het was geen hoofdrol, maar ook geen rol waar je niks zei. Ik wilde niet voor save gaan, maar ook laten zien wat er in mij zit, ondanks een spraakprobleem.

Aangezien we met 6 meisjes waren, moesten we van de meester zelf de rollen gaan verdelen. We zaten allemaal aan tafel en moesten zelf gaan overleggen in welke rol je interesse had en of er meer waren die die rol ook wilden hebben. Ik benoemde welke rol ik graag zou willen spelen en uiteraard was er een meisje die die rol ook wilde hebben. Uiteindelijk zeiden alle meisjes dat dat andere meisje de rol zou moeten krijgen. Ik was het hier niet mee eens en kwam voor mezelf op. Er zou anders alleen nog maar een klein rolletje overblijven, waar amper wat in gezegd zou worden, en dat wilde ik ook niet.

De meisjes zijn toen naar de meester gegaan en vertelden dat ik die rol wilde, terwijl hun allemaal zeiden dat het andere meisje beter de rol zou moeten krijgen en ik dus niet. De meester heeft toen gezegd dat ik de rol kreeg, daar waren hun het helemaal niet mee eens, maar de beslissing was al gemaakt. Vanaf dat punt ben ik begonnen om voor mezelf op te komen en niet meer over mij heen te laten lopen. 

Wat vond ik het spannend om de gehele tekst, ritme en de structuur uit mijn hoofd te kennen. Op het podium te gaan staan voor alle klassen, en later voor alle ouders; met de microfoon in je hand en gewoon je rol te gaan spelen. Ik heb het uiteindelijk gewoon gedaan en wat was ik trots. Of ik te verstaan was, geen idee. Maar ik had het gedaan en dat is het belangrijkste. Aan het eind van de avond kreeg iedereen een bloemetje, een boekje en nog een foto. Hiermee was nu dan echt de tijd op de basisschool afgesloten.