Jaarhandelingsplan

10-11-2021

Het jaarhandelingsplan is een plan voor leerlingen met een SO/LGF-indicatie. 

In het verslag van mijn jaarhandelingsplan stonden een aantal gesprekspunten vermeld, zoals:

  • Leergebieden
  • Datum start handelingsplan
  • Datum evaluatie
  • Bij uitvoering betrokken, hieronder valt naam en functie
  • Toegekend budget, hieronder valt inzet personele kosten, inzet materiële kosten en inzet externe expertise/AB

Bij de punten van Leergebied(en) stond het volgende gemeld:

Mondelinge taalvaardigheden: de articulatie (verstaanbaarheid) en de zinsproductie zijn onvoldoende ontwikkeld. Hierdoor zijn er problemen op het gebied van de verstaanbaarheid. Daarnaast zijn er zinsbouwproblemen waardoor er extra aandacht is voor taal (o.a. spelling).

Zelf heb ik, naast dat ik 2x per week ambulante begeleiding kreeg, ook individuele begeleiding gehad. Ik kreeg van de juf die ik had 2x een half uur per week individuele begeleiding in de klas. Ook kwam er 2 keer per week iemand op school waarvan ik individuele begeleiding kreeg. Dit was per keer een half uur in een klein groepje en in een aparte ruimte.

Heel eerlijk, de individuele begeleiding heeft mij niet veel geholpen. Ik moest in een klein groepje voorlezen en de zinsopbouw en spelling oefenen. Eigenlijk had ik individuele begeleiding, dus 1 op 1, moeten krijgen.

We hebben dit toen ook aan de logopediste voorgelegd. Gezamenlijk kwamen we al gauw tot de conclusie dat de individuele begeleiding op school mij niet goed genoeg zou kunnen helpen. Mijn rugzakje stopte ook eind groep 7, of we moesten nog voor 1 jaar extra aanvragen. Of ik dat ook zou krijgen wisten we ook niet zeker, omdat ik eigenlijk te goed voor het rugzakje was. Toen was de beslissing snel gemaakt. We vonden dat het geld dat school voor iemand met een rugzakje kreeg, beter naar iemand anders kon gaan die er echt iets aan had, en dus niet naar mij. Vanaf dat moment had ik dus alleen nog maar logopedie, want daar had ik ook echt wat aan. Sindsdien heb ik ook geen rugzakje, extra begeleiding of hulp meer gehad.