Klas 1

21-12-2022

Ik vond klas 1 een prima jaar. Had het heel erg naar mijn zin en kon goed meekomen in de klas. Ik denk dat dat ook kwam omdat het een kleine school was, weinig klaslokalen, leraren en geen grote kantine. De richting gemengde leerweg was mijn advies, dat ligt tussen Kaderberoepsgerichte leerweg en Theoretische leerweg in, maar deze boden ze daar niet aan.

Wel was het zo, dat je de eerste 2 jaar gezamenlijk in de klas zat en je getoetst werd op zowel Kader als TL niveau voormalige mavo). Mocht het namelijk zo zijn dat er na 2 jaar uitkomt dat je hoge cijfers haalde, dan kon je definitief doorstromen naar de Theoretische leerweg. Maar er kon ook uitkomen dat de richting Kaderberoepsgerichte leerweg het beste bij je paste, of je had ook nog de mogelijkheid om uit te stromen naar de Basisberoepsgerichte leerweg. Op mijn rapport van klas 1 stond ik voor kader op elk vak een 7 of een 8, op Duits een 9 en op Frans een 6. Op TL niveau was het zo dat ik op vele vakken een 7 of een 8 stond, op Duits een 9 en op de vakken Nederlands, Frans, Engels, Biologie en natuurkunde stond ik een 6. Uiteraard kon dit nog elke kant opgaan. 

Het verschil in de beoordeling was dat de Kaderberoepsgerichte leerweg altijd een punt hoger was dan bij de Theoretische leerweg. Bijvoorbeeld als je een toets had gemaakt, dan stond er een 8 voor Kader en een 7 voor TL. Dat vond ik wel echt ideaal, omdat je zo bij elk vak exact kon zien op welk niveau je zat.

Wat ik nog steeds heel erg jammer vind, is dat ik ondanks dat we een extra gesprek hadden aangevraagd en de leraren als ook de coördinator leerlingenondersteuning wel mee wilden kijken voor eventuele aanpassingen, ik nooit extra ondersteuning op het vmbo gekregen heb. Pas nu ik mij meer in dit thema verdiept heb ben ik erachter gekomen dat ik recht op veel meer ondersteuning gehad zou hebben. Wat ik wel weer mooi vind, is dat ik met mijn kennis van nu anderen hier nu wel mee kan helpen zodat zij niet hetzelfde door moeten maken en ik hun schooltijd hierdoor makkelijker kan maken.