Klas 3

02-06-2023

Als ik hieraan terug denk, dan heb ik hier niet veel leuke herinneringen aan. Het eerste halfjaar ging nog best goed, omdat ik toen in de Theoretische klas zat. Ik vond het leuk om naar school te gaan, vond de lesstof interessant en kon goed meekomen. Vanaf januari moest ik echter een niveau lager en zat ik in de kader klas. Om na nog een halfjaar in die klas te komen, terwijl iedereen al een groepje heeft, is natuurlijk al niet fijn. In het begin viel het nog wel mee en mijn jaarcijfers voor klas 3 waren ook helemaal prima.

Op mijn rapport voor klas 3 stond ik voor kader op elk vak een 7 of een 8, op Duits een 9 en op de vakken Nederlands en economie een 6. Voor Engels en praktijk een 5. Dat is natuurlijk ook logisch. Als je zelf een taal/spraakstoornis hebt, dan zijn sowieso talen al helemaal verschrikkelijk. Dan realiseer je je ook nog dat je geen ondersteuning in het vmbo hebt gekregen. Er werd letterlijk tegen mij gezegd dat ik net zo mee moest dan als ieder ander. Dan is het natuurlijk logisch dat de vakken met talen, cijfers en praktijk lager dan gemiddeld zijn, omdat je geen ondersteuning hebt gehad.

Over het algemeen was de kaderberoepsgerichte leerweg eigenlijk te makkelijk voor mij, behalve zat ik natuurlijk met de talen. Als ik achteraf gezien wel de juiste ondersteuning had gekregen, bijvoorbeeld:

  • Extra tijd voor opdrachten, toetsen en examens
  • Geen beoordeling op spelfouten/zinsbouw
  • Extra tijd voor verwoording
  • Visuele/tekstuele ondersteuning

Dan had ik makkelijk de theoretische leerweg kunnen volgen. Zeg nou eerlijk, wat zijn dit voor kleine aanpassingen die gewoon in de praktijk haalbaar zijn. Ik heb er natuurlijk ook niet voor gekozen om een taal/spraakstoornis te hebben en dan zijn er zelfs nu nog scholen die geen tot amper aanpassingen willen doen. Mijn vraag is dan altijd, hoe dan? Ik krijg soms gewoon het gevoel dat ik hun dan even wakker moet schudden, om het duidelijk te maken. Ze zouden toch al überhaupt blij moeten zijn, dat een leerling met een taalontwikkelingsstoornis het reguliere onderwijs wil volgen, of heb ik het verkeerd?