Niveau lager

29-03-2023

Na een halfjaar de Theoretische leerweg te hebben geprobeerd, kwamen wij er al snel achter dat dit te hoog gegrepen was voor mij. Dat kwam omdat je op TL niveau nog extra de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en scheikunde had. Voor mij waren de vakken geschiedenis en aardrijkskunde niet haalbaar. Op het rapport stond ik voor geschiedenis een 6 en voor aardrijkskunde een 4.

Bij geschiedenis liep ik ertegenaan, dat ik de chronologische volgorde moest onthouden en dan moest je ook per jaar nog weten wat er allemaal gebeurd was. Dan moest je bij de toets ook geen black-out krijgen en het ook niet door elkaar halen. Bij aardrijkskunde was het zo dat je vooral de plaatsen, rivieren etc. moest onthouden. Dat lukte nog wel aardig, maar dan kreeg je bij de toets een kaart met allemaal dezelfde stippen en heel eerlijk, dan ben ik het overzicht kwijt. In mijn ogen leken alle rivieren op elkaar. Hierdoor vulde ik wel wat in, maar het lukte mij gewoon niet. Al met al waren dat vakken die voor mij vreselijk waren, door mijn TOS.

Voor Nederlands stond ik een 5. Op de vakken Engels, aardrijkskunde en maatschappijleer een 4. Op de overige vakken scoorde ik meestal een magere 6 en op sommigen een 7. Hierdoor nam ik de beslissing dat het beter was om naar de Kaderberoepsgerichte leerweg terug te gaan, omdat dit niet zo zwaar beoordeeld werd. Je kreeg hier ook niet de vakken geschiedenis en aardrijskunde, in plaats daarvan kreeg je praktijk.

Om heel eerlijk te zijn bemerkte ik zelf ook al dat dit voor mij te hoog gegrepen was. Sommige vakken kon ik makkelijk op TL niveau aan, maar als het ging om de theoretische vakken, dan had ik daar zelf moeite mee. Ook was het zo dat mijn zus in klas 3 bij mij op school kwam, ze stroomde op TL niveau in, zodoende zat ik tijdens de les naast haar. Als wij toetsen kregen, waar ik moeite mee had, dan keek ik vaak bij haar af. Zo krikte ik het gemiddelde van sommige vakken op. Zeg nou eerlijk, wie heeft er niet al eens afgekeken als je de keuze kreeg? Bij mij was het zelfs zo dat sommige leraren wisten dat ik dat deed. Ze tolereerden dit omdat ze zelf ook door hadden dat ik hier moeite mee had.