Observatie deel 2

26-05-2021

Op de volgende gebieden werd ik beoordeeld:

Ontwikkelingsgebieden

  • Spraaktaal ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Lichamelijke ontwikkeling
  • Sociale emotionele ontwikkeling
  • Werkhouding/ zelfstandig werken
  • Gezinsfactoren

Nederlandse taal

  • Mondelinge taal
  • Leesvaardigheid

Technisch lezen

Begrijpend lezen

  • Schrijfvaardigheid
  • Taalbeschouwing

Rekenen/ wiskunde

Wereldoriëntatie

Kunstzinnige oriëntatie

In plaats van een rapport met cijfers kreeg ik dit als rapport. Zo stond er ook zwart op wit vermeld of ik vooruit ben gegaan.

Handelsplan voor logopedie:

Ook heb ik een handelsplan voor logopedie gekregen. Het handelsplan was altijd voor een jaar, hierin stond o.a. de inleiding, de conclusie en de spraak- en taalontwikkeling. In de inleiding stond wie ik ben en waar ik problemen mee heb. In de conclusie stond wat ik al kon, waar we mee zouden gaan oefenen en of er eventueel extra hulp bij nodig was. In mijn geval zijn we met de Metaphonmethode begonnen te oefenen. Ook werd er toen voor mij extra logopedie aangevraagd.

Zelf kan ik mij daar vrij weinig van herinneren. Wel kan ik mij nog het logopedie boekje en de map nog goed herinneren. Als ouder werd je ook altijd van te voren ingelicht wanneer ze dit gingen doen. Mijn moeder vond dat altijd erg prettig.