Ondersteuning

27-01-2023

Vaak krijg ik de vraag welke ondersteuning ik op het vmbo heb gekregen. Die kan ik makkelijk beantwoorden, omdat ik geen enkele hulp of ondersteuning heb gehad. Ondanks dat we extra een gesprek hadden aangevraagd en de leraren mee wilden kijken voor eventuele aanpassingen omdat ze helemaal niks van verbale dyspraxie afwisten, heb ik nooit extra hulp of ondersteuning gekregen. Hier zou de coördinator leerlingenondersteuning bij betrokken zijn. Dit is iemand die gespecialiseerd is in hulp bij specifieke leerproblemen en maakt in overleg met jouw een plan van aanpak, bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens.

Het enigste dat de leraren vaak zeiden als ik hun erop attendeerde dat ik hulp benodigde, was dat ik maar een gele kaart (ook wel faciliteitenkaart genoemd) moest laten zien, pas dan zou ik ondersteuning of aanpassingen kunnen krijgen. Ik dacht dus altijd dat een faciliteitenkaart alleen voor diegene is die dyslexie of dyscalculie heeft. Aangezien ik dat niet heb zei ik dat ik zo een kaart niet zou krijgen. Toen was hun antwoord dat ik maar net zo mee moest doen als de rest, omdat ik niks kon laten zien. Ik wilde graag meedoen als de rest, maar dat ging nou eenmaal niet. Ik kan bijvoorbeeld niet mijn rugzak afnemen en net zo doen alsof ik niks heb en hem later weer opzetten, zo gaat dat niet. Het stond dus woord tegen woord en ik kon er vrij weinig mee.

Ik vind het jammer dat de leraren hiervoor geen andere oplossing hadden, want ik had graag gewild dat ze met mij mee gingen denken. Bijvoorbeeld extra tijd bij opdrachten en examens, want dat zou wel wat uitmaken.

Sinds 2020 weet ik pas dat verbale dyspraxie onder TOS valt en dat je hiervoor zeker wel ondersteuning op het vmbo als op het mbo kunt krijgen. Voor die tijd heeft niemand mij op deze mogelijkheid gewezen en zodoende wist ik het ook niet. Had ik dit maar eerder geweten, dan had ik aanpassingen kunnen krijgen en zou mijn vmbo tijd veel makkelijker geweest zijn. Helaas was het niet anders, maar door hierover te schrijven kan ik anderen die nu in dezelfde situatie zitten wel helpen.