Terug naar regulier onderwijs

04-08-2021

Ik ben toen vanaf september 2008 weer terug naar het reguliere onderwijs gegaan. Aangezien logopedie binnen het cluster 2 stopte, en ik wel logopedie moest blijven volgen vanwege mijn articulatie, moesten we op zoek naar een andere logopediste. Het moest wel een logopediste zijn die gespecialiseerd was in verbale dyspraxie. We kwamen toen toevallig weer bij dezelfde uit waar ik mijn logopedie tijd ook mee begon. Ik ben toen wekelijks naar haar toe gegaan.

Vanuit het cluster 2 onderwijs heb ik toen wel een rugzakje mee gekregen. De ambulante begeleiding van het cluster 2 onderwijs heeft zelf de overdracht naar het regulier onderwijs gedaan. Ze heeft daar een overdrachtsgesprek gehad waar informatie werd uitgewisseld over de inhoud van de ambulante begeleiding, de verplichtingen ten aanzien van de rugzak en de wensen en verwachtingen met betrekking tot de begeleiding. Naar aanleiding van dit gesprek is toen een handelsplan gemaakt. In dit handelingsplan staan de zorgdoelen duidelijk benoemd en de manier waarop deze doelen zulken worden bereikt.

Rugzak:

De rugzak is een benaming die vaak gebruikt werd voor de leerlinggebonden financiering (LGF).

Dit is een extra budget voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Alleen leerlingen met een indicatie komen in aanmerking voor deze financiële hulp. De Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelt dit. Deze commissie kijkt onder andere naar de aard van de beperking en de gevolgen van de stoornis voor het onderwijs.

Sinds enige tijd is de regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) ook van toepassing in het MBO.

Het budget kan op verschillende manieren gebruikt worden: voor lesmateriaal en leermiddelen, maar ook voor extra begeleidingsuren. Tijdens deze uren krijgt de leerling individuele hulp. Deze extra uren kunnen binnen school gebruikt worden door de leerkracht, Remedial Teaching of de onderwijsassistent, maar ze kunnen ook buiten school ingezet worden voor een ambulante begeleider.