Voorzieningen en aanpassingen voor leerlingen met TOS

07-07-2021

Ik lees regelmatig dat veel ouders met kinderen of volwassenen met TOS niet weten dat er voorzieningen en aanpassingen mogelijk zijn bij toetsen en examens. Zelf heb ik mij er in verdiept en heb ik het volgende gevonden.

Protocollen over de voorzieningen die er zijn voor leerlingen met TOS op het vmbo en mbo:

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking voor het vmbo en een brochure over de mogelijkheden over special needs special voor het mbo bij toetsen en examens. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

Toetsen en examens in het vmbo en mbo:

Bij toetsen en examens in het vmbo en mbo zijn voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben aanpassingen mogelijk.

Wie hebben er recht op?

 • Kinderen die een TOS diagnose hebben of hebben gehad

Wanneer heb je er recht op?

 • Leerlinge die op een cluster 2 school zitten of zaten
 • Leerlinge die nu of in het verleden hulp vanuit cluster 2 in de vorm van een ambulante begeleiding hebben gehad

Op welke scholen heb je er recht op?

 • Op het VMBO
 • Op het MBO

Op welke scholen heb je er geen recht op?

 • Op de basisschool heb je er geen recht op

Wat moet je kunnen laten zien als bewijs?

 • Dat je naar een cluster 2 school bent gegaan/ de aanmelding
 • Een deskundigheidsverklaring waar duidelijk op staat vermeld welke beperking je hebt

BLIJVEND recht hebben op het vmbo en mbo voor alle officiële examens:

 • Verlenging van de examentijd met 30 minuten
 • Verklanking van toetsen en examens

Omgeving:

Afname vindt plaats in een voor de leerling geschikte omgeving

 • Schrijven met een computer of laptop tijdens het examen

Het mooiste hieraan is dat dit dus blijvend en geldt voor de rest van je leven, bijvoorbeeld als je theorie examen doet voor je rijbewijs of als je een opleiding gaat volgen.

Kom je hier in aanmerking voor en wil je dat ik de protocollen naar je toestuur? Stuur mij dan even een berichtje via het contactformulier met je mailadres en in welk protocol je interesse hebt, het vmbo of het mbo. Dan stuur ik je de protocollen toe.

Bron: College voor Toetsen en Examens, Simea