Wat is de Tine Marcusschool

20-02-2021

De Tine Marcus is een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies. Je kunt bij de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen speciaal onderwijs (cluster 2) volgen.

De Tine Marcusschool in Groningen is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op deze school.

Er wordt naar de talenten en de mogelijkheden van het kind gekeken en samen wordt er aan zijn of haar doelen gewerkt De kinderen krijgen onder andere les in: de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, digitale geletterdheid en bewegen. Er is ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling van het kind. Daarnaast vind de communicatie niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen plaats. Samen wordt er gekeken wat het beste bij het kind past. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de logopedist en eventueel de fysiotherapeut, speltherapeut, maatschappelijk werker, vakleerkracht beweging/muziek en andere specialisten.

De kinderen die naar de Tine Marcus School gaan zijn tussen de vier en twaalf jaar oud. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Hierdoor hebben deze kinderen voornamelijk veel moeite met praten en het leren en begrijpen van taal. Bij sommige leerlingen is er ook sprake van bijkomende problematiek. 

Bron: Kentalis