Wat is kentalis

28-02-2021

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Je kunt bij hun terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Hun doel is dat al deze leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige, aardige en waardige burgers. Bij Kentalis weten ze precies wat daarvoor nodig is en bieden ze elke leerling een passende plek, zoveel mogelijk midden in de samenleving.

Ongeveer de helft van de leerlingen zit op een speciale school van Kentalis. De andere helft gaat naar een school in de buurt en wordt begeleid door Kentalis.

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of hoorproblemen gaan steeds vaker naar een school in de buurt. Ze kunnen dan ondersteund worden door een ambulante begeleider van Kentalis.

Sommige kinderen zijn beter op hun plek op een speciale school. Daar krijgen ze de extra hulp die ze nodig hebben. Natuurlijk bij de gewone vakken, zoals taal en rekenen, maar ook bij de ontwikkeling van de communicatie, bijvoorbeeld doordat een kind logopedie krijgt.

Kentalis heeft scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs door heel Nederland. Het zijn zogenaamde 'cluster 2-instellingen'.

Op deze scholen krijgen de leerlingen de hulp en begeleiding die ze nodig hebben, ze noemen dit 'passend onderwijs'. Hun doel is altijd om de leerlingen redzaam te maken in taal en communicatie. 

Bron: Kentalis