Wat is TOS

06-03-2021

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Kinderen met TOS:

  • Horen goed
  • Leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
  • Hebben een normale intelligentie
  • Kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
  • Hebben moeite met de grammatica
  • Vinden omgaan met emoties lastig
  • Hebben moeit met plannen

Zelf heb ik helemaal geen moeite met plannen. Ik vind plannen juist erg makkelijk en leuk om te doen. Moeite heb ik wel met moeilijke woorden/nieuwe woorden en vooral woorden uit het buitenland/Engels die we hier gebruiken. Deze zijn moeilijk te onthouden en dan komt ook nog eens de grammatica erbij.

Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis?

Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod haalt het kind de achterstand vaak weer in.

Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van taalontwikkeling verloopt afwijkend doordat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Alleen meer aanbod helpt dan niet. Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

TOS is een aanlegstoornis waar het kind in meer of mindere mate last van blijft houden. Er zijn veel verschillen in ernst en uitingsvorm. Of een kind TOS heeft kun je eigenlijk op de kinderdagverblijfleeftijd nog lastig zeggen. Je hebt het dan altijd over een vermoeden van TOS.

Bron: Kentalis