Entreetoets groep 7

09-12-2021

De Entreetoets is een van de Cito-toetsen in groep 7 die wordt uitgegeven door het Cito. In deze toets worden de vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging gemeten. De Entreetoets score geeft een voorspelling van het best passende brugklastype. Op veel scholen is de uitslag dan ook een onderdeel van het schooladvies.

De entreetoets in groep 7 is niet alleen belangrijk voor de school, maar vooral ook voor het kind. De entreetoets van groep 7 laat de sterke punten voor rekenen en taal zien, en daarnaast wordt ook inzichtelijk welke onderdelen het kind minder goed of nog niet beheerst. Zo is voor de leraar duidelijk welk kind nog extra aandacht nodig heeft en ook voor welk vak.

De antwoorden van de entreetoets, van elk kind uit groep 7, worden naar het Cito gestuurd. Ieder kind krijgt de uitslag waar ook de citoscore op vermeld staat drie weken na de entreetoets. Deze uitslag heet het leerlingprofiel.

In het leerlingprofiel staan de punten van o.a. taal en rekenen. De behaalde punten bestaan uit het aantal gemaakte opdrachten, het aantal goed, percentielen en Romeinse cijfers.

Volgende week gaat het verder met wat de Romeinse cijfers betekenen, ook lees je dan wat mijn uitslag was.