Uitslag entreetoets

15-12-2021

Aan de rechterkant van het leerling profiel staan de Romeinse cijfers die aangeven wat het niveau van het kind is.

Door middel van sterretjes wordt aangegeven welk van de Romeinse cijfers op het kind van toepassing is. Cito geeft de volgende betekenis aan de Romeinse cijfers:

  • V = ver onder het gemiddelde;
  • IV = onder het gemiddelde;
  • III = gemiddeld;
  • II = boven het gemiddelde;
  • I = ver boven het gemiddelde.

De Romeinse cijfers worden in de praktijk gelinkt aan de volgende niveaus:

  • V: vmbo-b (of lager),
  • IV: vmbo-k,
  • III: vmbo-t,
  • II: havo,
  • I: vwo.

De Romeinse cijfers geven een indicatie van het mogelijke schooladvies voor de middelbare school.

Zoals voorspelbaar haalde ik op woordenschat en het lezen van schema's een V = ver onder het gemiddelde. Op spelling, en dan de niet- werkwoorden, behaalde ik een III = gemiddeld. Op rekenen-wiskunde met de verhoudingen, breuken en procenten haalde ik ook een III = gemiddeld. Voor de rest haalde ik over het algemeen rond de IV = onder het gemiddelde of er net boven, en bij sommigen zat ik er boven en kwam ik op vmbo-tl uit.

Het voorlopig advies van mijn leerling profiel was IV: vmbo-k.

De citoscore is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders. Maar ondanks de score kan de school ook een ander advies geven. De leraar wordt hier ook in betrokken, want hij kent het kind, en weet het beste welk niveau het aan zou kunnen.