Jessica and her verbal Dyspraxia

Wat is verbale ontwikkelingsdyspraxie?

Een verbale ontwikkelingsdyspraxie (VOD), ook wel spraak-ontwikkelingsdyspraxie (SOD) genoemd, is een (uit)spraakstoornis.


Wat is VOD/SOD?

Verbale dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis en deze valt onder een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is een onrijpheid van de linker kleine hersenhelft, daardoor is het een stoornis bij het correct verwerken van informatie. Het is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen.

Verbale dyspraxie is een aangeboren handicap en is niet zichtbaar. Dit leidt tot moeilijkheden bij de fijne en grove motoriek en bij de motorische vaardigheden.

Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin.


Behandeling:

 • Intensive logopedie/ PROMPT
 • Ondersteuning met communicatieve hulpmiddelen (bv. pictogrammen)
 • Ondersteuning op school
 • Speciaal onderwijs cluster 2

Kenmerken:

 • Moeite met het programmeren, coördineren en controleren van de spraakbeweging (tong, lippen en kaken)
 • Slechte verstaanbaarheid als gevolg van de onregelmatige verwisselingen en vervormingen van de spraakklanken (zowel medeklinkers als klinkers)
 • Hoe langer de woorden, hoe meer fouten er worden gemaakt
 • Spontane, geautomatiseerde uitingen kunnen wel foutloos uitgesproken worden

Wat kun je doen als ouder?

 • Probeer frustraties te vermijden
 • Neem tijd om naar je kind te luisteren
 • Geef niet te snel aan dat je begrijpt wat je kind bedoelt als dit niet het geval is
 • Maak eventueel gebruik van ondersteunende gebaren, foto's of pictogrammen

Positieve en negatieve punten:

Positieve punten

 • Creatieve denkers
 • Zeer gemotiveerd
 • Lange termijngeheugen als het gaat om herinneringen
 • Inlevingsvermogen
 • Vlot taal gebruik
 • Goede woordenschat

Negatieve punten

 • Snel afgeleid
 • Problemen met onthouden van losse woorden
 • Soms problemen met articulatie, bepaalde lettervolgorde en vloeiend bij het spreken

Professionals:

Als je een vermoeden hebt dat je dyspraxie/TOS hebt dan kan het zijn dat je te maken krijgt met:

 • Ergotherapeut
 • Kinderfysiotherapeut
 • Logopediste
 • Maatschappelijke werker
 • Revalidatiearts

Bijkomende ontwikkelingsstoornissen:

Dyspraxie/ TOS komt relatief vaak voor in combinatie met een andere ontwikkelingsstoornis zoals:

 • ADHD
 • ASS
 • Dyslexie

Bron: Kentalis